แรงแม่เหล็กแกนโลก
แรงแม่เหล็กแกนโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139654

Series name : รู้วิทย์ คิดเป็น

Auther name : ยู โฮ ซุน ผู้แปล กันต์ วงก์พงศา

Copy : etc.

Product detail

เด็กชายชัคชัคสงสัยว่าทำไมที่เปิดขวดจึงติดอยู่กับตู้เย็นได้นะ...ที่แท้ด้านหลังที่เปิดขวดมีแม่เหล็กนี่เอง แม่เหล็กสามารถดูดติดกับสิ่งของที่ทำจากเหล็กได้อย่างตู้เย็น ตะปู เข็มเย็บผ้า และดูดเหล็กได้แม้จะมีแผ่นกระดาษกั้นหรืออยู่ในน้ำ เด็กชายชัคชัคทดลองนำสิ่งของภายในบ้านมาทดสอบคุณสมบัติของแม่เหล็ก จนได้รู้อะไรเกี่ยวกับแม่เหล็กมากมาย แม่เหล็กมีขั้วเหนือกับขั้วใต้ มันจะผลักขั้วที่เหมือนกันและดูดขั้วที่ตรงข้ามกัน
แม่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในแกนโลกของเรา ขั้วใต้ของแม่เหล็กโลกอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือ ดังนั้นขั้วเหนือของแม่เหล็กทั่วไปจึงชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ประโยชน์ของแม่เหล็กได้นำไปใช้ผลิตเข็มทิศ และใช้บันทึกข้อมูลของบัตรเครดิต สมุดบัญชีธนาคาร แผ่นดิสก์คอมพิวเตอร์

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB