ดวงอาทิตย์ ขุมพลังแห่งการสร้างสรรค์

ดวงอาทิตย์ ขุมพลังแห่งการสร้างสรรค์

Share
picture
Share

ISBN : 9786167139975

Series name : ความรู้คู่วัยเยาว์

Auther name : จุง ชาง-ฮุน ผู้แปล ณิชกานต์ เพียรล้ำเลิศ และปวันลดา กรรณบูรพา

Copy : etc.

Product detail

รถแล่นได้ พัดลมหมุนได้ และมนุษย์เคลื่อนไหวได้นั้นล้วนเกิดจากพลังงานดวงอาทิตย์เป็นขุมพลังงานขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต เช่น พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสง สัตว์กินพืชได้รับพลังงานจากพืชอีกต่อหนึ่ง มนุษย์ก็ได้รับพลังงานจากสัตว์และพืชที่รับประทานเข้าไป ดังนั้นรูปแบบพลังงานที่ได้รับจึงมีหลายวิธี โดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงอาทิตย์ทั้งนั้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB