รูปทรงมหัศจรรย์
รูปทรงมหัศจรรย์

Share
Share

ISBN : 9786167125381

Auther name : ชมรมบ้านวิทยาศาสตร์

Copy : etc.

Product detail

รูปเลขาคณิตเป็นแขนงหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งได้เป็นรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบไปด้วยรูปเรขาคณิตสองมิติ ทั้ง จุด เส้นตรง ส่วนของเส้นตรง รังสี มุม รูปวงกลม และรูปเหลี่ยมต่างๆ รูปเรขาคณิตสามมิติ ทั้งปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวยและทรงกลม เนื้อหาในเล่มจะทำให้รู้จักรูปทรงต่างๆ พร้อมทั้งมีปัญหาให้ลองคิด สะกิดปัญญา และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย ที่จะทำให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB