The Swiss Family Robinson
Download
Share
picture

The Swiss Family Robinson

ISBN : 9786167125770

Series name : นวนิยายคลาสสิกอมตะโลก

Auther name : Johann Wyss

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราวของครอบครัวโรบินสัน ที่ประสบอุบัติเหตุเรืออับปรางกลางมหาสมุทรแปซิฟิก โชดดีที่ทุกคนสามารถรอดชีวิตมาได้ พวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวบนเกาะร้างซึ่งห่างไกลผู้คน และต้องแสวงหาวิถีทางต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด หลายปีผ่านไป สมาชิกทุกคนในครอบครัวโรบินสันก็รู้จักประคับประคองตนให้ดำรงชีวิตอยู่บนเกาะต่อไปได้ดียิ่งขึ้น โดยมีพ่อเป็นนักแก้ปัญหาที่ดีและแม่เป็นผู้คอยให้ความหวังและกำลังใจแก่ลูกๆ พวกเขาจึงเติบโตด้วยความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ คืนวันผ่านไปมีทั้งความสุขและความเศร้า แต่ทุกคนก็อยู่ด้วยความหวังที่จะมีเรือสักลผ่านมาให้พวกเขาได้อาศัยกลับสู่แผ่นดินเกิด

Related Products