สมบัติอมรินทร์คำกลอน
สมบัติอมรินทร์คำกลอน

Share
picture
Share

ISBN : 9786167279220

Series name : วรรณกรรมล้ำค่า

Auther name : เจ้าพระยาพระคลัง(หน)

Copy : etc.

Product detail

เรื่องจะเริ่มต้นด้วยการบรรยายความสวยงามของทิพยสมบัติที่พระอินทร์ครอบครอง ต่อด้วยตอนพระอินทร์ตามหานางสุชาดา ซึ่งแต่เดิมนั้นนางสุชาดาเคยเป็นชายาเอกของพระอินทร์ เมื่อพระอินทร์ได้มาครองดาวดึงส์ นางสุชาดาได้ไปเกิดเป็นธิดาของอสูร เพราะได้สร้างกรรมไว้ ต่อมาพระบิดาได้ประกอบพิธีสยุมพร โดยเชิญอสูรมาให้นางเลือกคู่ พระอินทร์จึงแปลงกายมาในงานนี้ เรื่องราวแสนสนุกจะเป็นอย่างไร ติดตามอ่านได้ในเล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB