คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.4
Download
Preview
Share

คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.4

ISBN : 0

Series name : คัดอังกฤษ

Auther name : ครูประดิษฐ์ อักษรศิลป์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

แบบฝึก คัดอังกฤษ Smart Handwriting ป.4 มุ่งส่งเสริมทักษะการคัดเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทั้งตัวเขียนใหญ่และตัวเขียนเล็กที่ถูกต้องตามหลักการ เรียนรู้คำศัพท์หมวดหมู่ต่างๆ เสริมความรู้รอบตัว บูรณาการความรู้สู๋วิชาอื่นไปพร้อมกับการคัดเขียน เริ่มจากง่ายไปยากตามระดับความรู้ของเด็ก

Subject : Basic Education Core Curriculum 2008

Related Products