30 วันออมได้จ่ายเป็น
30 วันออมได้จ่ายเป็น

Share
Share

ISBN : 9786168090183

Series name : ชุด ใช้จ่ายอย่างพอเพียง

Auther name : อรสรวง บุตรนาค

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบของบันเทิงคดี เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย พ่อแม่และลูก 2 คน ดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้ลูกทั้งสองเรียนรู้เรื่องเงิน การรู้จักใช้เงิน การประหยัดเงิน และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งท้ายเล่มจะมีกิจกรรมให้เด็กได้ทบทวนความรู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ตามที่ได้อ่านมา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB