หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.2

Download
Full book
Preview
Share

หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM อ.2

Series name : ชุด หนังสือเสริมทักษะเด็กปฐมวัย

Auther name : ศูนย์พัฒนาสื่อปฐมวัย

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเสริมทักษะ คณิต-วิทย์-เทคโนโลยีปฐมวัย ปูพื้นฐาน STEM ระดับชั้น อ.2 สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 ปูพื้นฐานการเรียนรู้ นำไปสู่การต่อยอดสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการ STEM 6 ขั้น นำเสนอเรื่องราวที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน และชีวิตประจำวันของเด็กที่เหมาะสมกับวัย

Related Products