ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด=18 เล่ม)
Download
Share

ชุด นิทานผสานอักษร (1 ชุด=18 เล่ม)

Series name : ชุดนิทานผสานอักษร (1 ชุด = 18 เล่ม)

Auther name : รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

Copy : etc.

Product detail

สื่อนวัตกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนรู้ด้านภาษาเหมาะสำหรับเด็กวัยเริ่มเรียนและวัยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ ประกอบด้วยนิทาน 18 เรื่องราวของพยัญชนะไทย ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นกระบวนการ

Related Products