ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 4-6 ปี
Download
Share

ชุดสื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ 4-6 ปี

Series name : ชุด สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี

Auther name : บูรนาถ เฉยฉิน

Copy : etc.

Product detail

สื่อ BRIGHT ฉลาดเรียนรู้ สำหรับอายุ 4-6 ปี ชุดสื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างสรรค์กระบวนการคิดเพื่อการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Brain-based Learning และ Creative-based Learning - การบวกตัวเลขไม่เกิน 10

Related Products