ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว
Download
Share

ชุด สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

Series name : สื่อสัมพันธ์ครอบครัว

Auther name : วิชาการ อักษร อินสไปร์

Product detail

สมุดการบ้านสื่อสัมพันธ์ครอบครัว ประกอบด้วย 40 กิจกรรมที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมฝึกทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี และเก็บร่องรอยการเรียนรู้ของเด็กบนใบงานแต่ละกิจกรรมไว้ในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อแสดงพัฒนาการ

Subject :

Related Products