ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ

Download
Share

ชุด สนุก เล่น เก่ง คิด หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ

Series name : สนุกเล่น เก่งคิด

Auther name : วิชาการ อักษร อินสไปร์

Product detail

หนังสือเสริมประสบการณ์ 4 สาระ สำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี เนื้อหาสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 หน่วยตรงตาม อปท มีแผนการจัดประสบการณ์ครบ 50 สัปดาห์ ครบ 6 กิจกรรมหลัก รองรับการใช้งานตลอดปี พร้อมเกมการศึกษามากกว่า 200 เกม เพลงประกอบการสอนมากถึง 20 เพลง

Subject :

Related Products