ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา
Download
Share

ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา ตารางหรรษา

ISBN : 8859281716795

Series name : เตรียมความพร้อมปฐมวัย

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (system thinking) ฝึกการแก้ปัญหาโดยการสังเกตข้อมูลข้างเคียง โดยใช้ตาราง Matrix ในการจัดระบบการคิดผ่านการเล่นบัตรภาพต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด

Related Products