ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา เมืองแสนสนุก
ชุด สื่อฯ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและสติปัญญา เมืองแสนสนุก

Share
Share

ISBN : 8859281716788

Series name : เตรียมความพร้อมปฐมวัย

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : Publishing, Distribute, Self-Published

Product detail

เตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู้ ด้านมิติสัมพันธ์และทักษะทางภาษาและการสื่อสารผ่านการเล่น ด้วยชุดเมืองแสนสนุก ที่ประกอบด้วยบัตรภาพสถานที่ที่เด็กคุ้นเคยและตุ๊กตายานพาหนะ บุคคลอาชีพต่างๆ ให้เด็กจัดวางเล่นบทบาทสมมติ เล่าเรื่องราวบอกตำแหน่งและทิศทาง

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB