หมึกยักษ์นักเต็นระบำ
Download
Share
picture

หมึกยักษ์นักเต็นระบำ

ISBN : 9786162122712

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Lee Minjin ผู้แปล นิติกร ฤทธิโคตร

Copy : etc.

Product detail


ผู้นำต้องมุ่งมั่นพยายามเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แม้จะเป็นหมึกยักษ์ผู้เชื่องช้า ลำตัวอ่อนปวกเปียก แต่ด้วยความอดทน เพียรพยายาม และวางแผนฝึกซ้อมอย่างดี ทำให้หมึกยักษ์ตัวนี้ได้รับรางวัลแห่งความเพียร จนกลายเป็นหมึกยักษ์นักเต้นระบำได้ในที่สุด...วางแผนวันนี้เพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้านะจ๊ะเด็กๆ

Related Products