อ๊บ อ๊บ กบหาเพื่อน
อ๊บ อ๊บ กบหาเพื่อน

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122644

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Lee Hae-da ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องพูดอะไรที่เข้าใจง่ายและใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมเวลาสนทนากับใคร ต้องแสดงกิริยาอาการที่เหมาะสมด้วยนะจ๊ะ คู่สนทนาจะได้รู้ว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่ อย่าให้เหมือนกับเจ้ากบวิลลี่ตัวนี้ที่คู่สนทนาไม่รู้ว่ามันต้องการอะไร เรียนรู้ไปพร้อมๆ กับวิลลี่สิจ๊ะว่าจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB