ของขวัญหายไปไหน
ของขวัญหายไปไหน

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122606

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Lee Hae-da ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องชักจูงและโน้มน้าวใจผู้อื่นได้ผู้นำต้องพูดคุยเข้าใจได้ง่าย และสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อื่นเต็มใจทำในสิ่งที่เราต้องการเหมือนหนูน้อยไอด้าที่พบปัญหาแล้วไม่โกรธและร้องไห้ฟูมฟาย แต่กลับใช้สติปัญญาพูดชักจูงและโน้มน้าวผู้ที่เอาของขวัญของตนไปจนได้กลับคืนมา

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB