น้องเหมียวขี้อาย
น้องเหมียวขี้อาย

Share
picture
Share

ISBN : 9786162122576

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมภาวะผู้นำ

Auther name : Min Jah-hong ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ผู้นำต้องเอาชนะความกลัวและความอายให้ได้“ทำไมเราถึงไม่กล้าออกไปพูดหน้าชั้นเรียนนะ” เด็กๆ เคยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตามไปดูน้องเหมียวประกวดร้องเพลงสิจ๊ะ แล้วจะรู้ว่าน้องเหมียวมีวิธีเรียกความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาได้อย่างไร

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB