ไดโนเสาร์นับเลข
Download
Share

ไดโนเสาร์นับเลข

ISBN : 9786164720190

Series name : นิทานภาพเสริมความรู้คณิตศาสตร์

Auther name : Nicolas Oldland ผู้แปล พัชรี บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

ชวนเด็กๆเริ่มต้นการนับเลข 1-10 กับฝูงไดโนเสาร์จากนิทานภาพ เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยที่เริ่มเรียนรู้การนับแบบรู้ค่า

Related Products