ขนมไล่นกพิราบ
Download
Share

ขนมไล่นกพิราบ

ISBN : 9789744394545

Series name : นิทานภาพส่งเสริมการอ่าน

Auther name : Debbie Singleton ผู้แปล ธูปทอง เอี่ยมวงศ์สกุล

Copy : etc.

Product detail

ในฟาร์มของลุงบั๊ดมีฝูงนกพิราบพากันมาเกาะหัวงจิกกินข้าวโพด บรรดาสัตว์ในฟาร์มจึงช่วยกันหาวิธีไล่นกพิราบ แต่พวกมันจะไล่นกพิราบเหล่านั้น ได้สำเร็จหรือไม่นะ

Related Products