สเตลล่า ดาวดวงเด่นแห่งท้องทะเล

สเตลล่า ดาวดวงเด่นแห่งท้องทะเล

Share
picture
Share

ISBN : 9786117139123

Series name : นิทานภาพสร้างเสริมความรู้และจริยธรรม

Auther name : Patricia Andjelkovic ผู้แปล กัญญารัตน์ วุฒิวัฒน์

Copy : etc.

Product detail


สเตลล่าเป็นดาวทะเล (ปลาดาว) เพื่อนๆ รังเกียจและเรียกสเตลล่าว่าดาวประหลาด เพระสเตลล่ามีแขนข้างหนึ่งสีแดงสดไม่เหมือนใคร วันหนึ่งสเตลล่าไปล่าหอยนางรม มันพยายามจะแงะเปลือกหอยให้เปิดออกแต่ไม่สำเร็จ และกลับกลายเป็นว่าแขนสีแดงข้างนั้นไปติดอยู่ในเปลือกหอยเสียอีกด้วย เทพเจ้าแห่งท้องทะเลบอกว่าถ้าสละแขนทิ้งไป แขนจะงอกออกมาใหม่เอง สเตลล่าจึงสละแขนทิ้งไป แล้วแขนใหม่ก็งอกออกมา ที่สำคัญมันมีสีเหลืองเหมือนตัวของสเตลล่าแล้ว
เวลาผ่านไปสเตลล่าเติบโตเป็นดาวทะเลสวยงาม และได้เจอกับน้องสาวที่มีลำตัวสีแดงและแขนข้างหนึ่งสีเหลืองสด
ดาวทะเลตัวน้อยนี้ก็เกิดมาจากแขนสีแดงของสเตลล่านั่นเอง สเตลล่าดีใจมากและเข้าใจได้ทันทีว่าทำไมเธอจึงเคยมีแขนสี
แดงสด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB