นางฟ้าน้อยผู้เห็นใจผู้อื่น

นางฟ้าน้อยผู้เห็นใจผู้อื่น

Share
Share

ISBN : 9786168090701

Series name : นายฟ้าน้อยชุดที่1

Auther name : Aleix Cabrera ผู้แปล มนันยา ธนะภูมิ

Copy : etc.

Product detail

นางฟ้าน้อยแดร์น่าต้องคอยดูแลแรคคูนแก่เออร์ซ่าเพื่อนของเธออยู่เสมอ เพราะมันแก่จนเดินไม่ค่อยไหวและมองไม่ค่อยเห็นอีกด้วย วันนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ขณะที่เธอกำลังจะเดินไปหาเพื่อนนั้น เธอเกิดเป็นลมสลบไป ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งรอบๆ ตัวก็มืดสนิทแล้ว เอ...แรคคูนแก่เพื่อนของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะ นางฟ้าน้อยแดร์น่าคิดต่อไปอีกว่าแล้วตัวเธอเองล่ะ จะกลับบ้านได้อย่างไรในเมื่อเธอก็มองไม่เห็นอะไรเลยเวลามืดๆ แบบนี้
พวกแมลงกลางคืนในป่าร่วมกันช่วยเหลือนางฟ้าน้อยแดร์น่าให้กลับมายังป่าแสนสุขได้อีกครั้ง นางฟ้าน้อยแดร์น่าได้พบเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เธอจึงได้เข้าใจเหตุผลและความรู้สึกของผู้อื่น
นางฟ้าน้อยแดร์น่าต้องคอยดูแลแรคคูนแก่เออร์ซ่าเพื่อนของเธออยู่เสมอ เพราะมันแก่จนเดินไม่ค่อยไหวและมองไม่ค่อยเห็นอีกด้วย วันนี้ก็เช่นเดียวกัน แต่ขณะที่เธอกำลังจะเดินไปหาเพื่อนนั้น เธอเกิดเป็นลมสลบไป ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งรอบๆ ตัวก็มืดสนิทแล้ว เอ...แรคคูนแก่เพื่อนของมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะ นางฟ้าน้อยแดร์น่าคิดต่อไปอีกว่าแล้วตัวเธอเองล่ะ จะกลับบ้านได้อย่างไรในเมื่อเธอก็มองไม่เห็นอะไรเลยเวลามืดๆ แบบนี้
พวกแมลงกลางคืนในป่าร่วมกันช่วยเหลือนางฟ้าน้อยแดร์น่าให้กลับมายังป่าแสนสุขได้อีกครั้ง นางฟ้าน้อยแดร์น่าได้พบเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา เธอจึงได้เข้าใจเหตุผลและความรู้สึกของผู้อื่น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB