แจกฟรี ใบความรู้ ฝึกผูกเงื่อน การพัฒนาทักษะชีวิต

 

แจกฟรี! ใบความรู้
เสริมพัฒนาทักษะชีวิต

ชวนผจญภัยไปกับธรรมชาติสู่การพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 แม้ไม่ได้ไปค่ายพักแรม แต่เด็กๆ ก็สามารถสนุกไปกับหลากหลายวิธีการผูกเงื่อนแบบต่าง ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

สร้างความสนุก ตื่นเต้น จำลองสถานการณ์เมื่อเด็ก ๆ เดินหลงป่า หรือพลัดหลงด้วย หนังสือพัฒนาทักษะผู้เรียน ชุด ทักษะชีวิตกลางแจ้ง เรื่อง ผจญภัยในธรรมชาติ เน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม ฝึกผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา กับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน ช่วยให้ครูสามารถเสริมความรู้ในห้องเรียน หรือเป็นสื่อประจำห้องสมุดก็สะดวก

  • ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านสถานการณ์หลากหลายในเล่ม
  • มีกิจกรรมพร้อมภาพสวย ๆ และคำอธิบายสนุกสนานให้อ่านเพลินไม่มีเบื่อ
  • เกร็ดความรู้เสริมบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฯ กับเรื่องราวรอบตัว ให้สามารถปรับใช้ในชีวิตจริงได้
  • สนุกไปกับชุดทักษะชีวิตกลางแจ้ง 4 เรื่อง 4 รส ทั้ง ผจญภัยในธรรมชาติ อยู่รอดปลอดภัยในป่า สำรวจโลกกว้าง และรู้จักสัตว์โลก
 
 
Share

Relate article