ห้องเรียนที่ดีเริ่มต้นจากครูที่มีแรงบันดาลใจ

 

ห้องเรียนที่ดีเริ่มต้นจากครูที่มีแรงบันดาลใจ

 

 

เราฝันอยากสร้างห้องเรียนทั่วประเทศไทยให้เต็มไปด้วยพลังแห่งความอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู้ประเด็น core concept เป็นไปอย่างสนุกสนาน และเด็กๆลงมือขวานขวายหาความรู้ร่วมกัน โดยมีครูเป็นโค้ชคอยให้คำแนะนำ

 

ในแต่ละปี อักษร เอ็ดดูเคชั่น จัดอบรมสัมมนาเกือบ 400 ครั้งให้ครู กว่า 7 หมื่นคน เพื่อสร้างแรงบันดาลให้คุณครูทั่วประเทศเห็นว่าห้องเรียนในฝันแบบนี้ไม่ไกลเกินจริง และคุณครูทุกๆ คนก็สามารถลงมือสร้างห้องเรียนแบบใหม่นี้ได้เอง นอกจากนั้นเรายังสร้างเวทีการสื่อสาร ระหว่างเพื่อนครูเพื่อให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ให้คุณครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนรู้และให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 

 

ปีนี้พวกเราภาคภูมิใจที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” จาก สสปน. หรือ TCEB มา 2 รางวัล คือ

 

1. มีผลการดำเนินการยอดเยี่ยม ด้านการจัดอบรมประชุมเมืองไทย ประจำปี 2558
2. มีแผนการจัดอบรมประชุม ทั่วเมืองไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2559

 

รางวัลที่ได้มานี้เนื่องมาจากกิจกรรมที่เราจัดส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรครูไทยในวงกว้าง พวกเราที่ อักษร เอ็ดดูเคชั่น จะทำงานหนักต่อไป เพื่อสร้างให้ห้องเรียนในฝันนี้เกิดขึ้นได้จริงๆ ทั่วประเทศไทย
 

Share

Relate article

No relate article