โรงเรียนในฝันของเด็กๆ

 

โรงเรียนในฝันของเด็กๆ 

 

 

บันทึกจาก Eisenhower Fellowships #4

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558

เมืองราเลย์ รัฐนอร์ธแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

 

 

เมื่อเช้านี้ผมได้ไปเยี่ยมโรงเรียน Wake NCSU STEM Early College High School ผมได้ไปนั่งในห้องเรียนได้พูดคุยกับคุณครูและนักเรียน เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจและให้แรงบันดาลใจหลายอย่าง เลยเขียนมาเล่าให้ฟังครับ

 

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมเล็กๆ มีเฉพาะชั้นมัธยมปลาย มีนักเรียนรวมกันแค่ 165 คน นักเรียนส่วนมากมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง มีครูทั้งหมด 11 คน โรงเรียนนี้เน้นสอนวิชา STEM (Science Technology Engineering Mathematics) โดยใช้การสอนแบบโครงงาน

 

ตลอดเวลาที่ผมอยู่ในโรงเรียนนี้ผมรู้สึกได้ว่ามีพลังของการเรียนรู้อยู่ทุกมุม นักเรียนดูสดชื่นสนุกสนานกับการเรียน คุณครูมีความสุขกับการทำงาน นอกจากนั้นนักเรียนของโรงเรียนนี้ยังได้ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ ในรัฐนอร์ธแคโรไลนา

 

สิ่งที่ผมเห็นชัดๆ ว่าโรงเรียนนี้แตกต่างมีดังนี้ครับ

 

1. Empowerment and Trust วัฒนธรรมการให้ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกันกับคุณครู 3 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดในที่ประชุม เธอมอบให้คุณครูทั้งสามคนเป็นผู้เล่าเรื่องของโรงเรียน เรื่องการทำงานในโรงเรียน เรื่องเกี่ยวกับเด็กๆ และวัฒนธรรมของโรงเรียน คุณครูทั้งสามคนเล่าเรื่องอย่างมี Passion และแสดงความมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศที่ดีของโรงเรียนอย่างเต็มที่

 

 

2. การสื่อสารระหว่างเพื่อนครู

ที่โรงเรียนนี้สอนโดยให้นักเรียนทำโครงงานเป็นกลุ่ม เป็นโครงงานใหญ่อย่างน้อย 1 โครงงานต่อภาคเรียน และเป็นโครงงานเล็กอีกหลายโครงงานตลอดภาคเรียน ก่อนเริ่มภาคเรียนครูจะประชุมวางแผนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้ครูที่สอนวิชาต่างๆสอนในหัวข้อที่สัมพันธ์กัน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้ความรู้ครบถ้วนสำหรับการทำโครงงานโดยสามารถดึงความรู้จากหลายสาขาวิชามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดภาคเรียนครูจะพูดคุยกันตลอดเพื่อแลกเปลี่ยนว่าการเรียนการสอนของเพื่อนครูไปถึงไหนแล้ว มีตรงไหนที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

 

3. นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน

ผมได้เข้านั่งในห้องเรียนดูการเรียนการสอนในสามห้อง เห็นได้ชัดว่าที่โรงเรียนนี้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนอย่างแท้จริง คุณครูปล่อยให่้นักเรียนทำงานกันเป็นกลุ่ม นักเรียนจะต้องค้นคว้าหาความรู้ ออกแบบชิ้นงานของกลุ่ม และร่วมกันสร้างผลงานขึ้นมา แล้วนำผลงานมานำเสนอให้เพื่อนๆฟัง โคยคุณครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ และคอยดูว่านักเรียนทุกคนได้รับความรู้องค์ต่างๆที่จำเป็นอย่างครบถ้วนแล้วหรือยัง

 

 

4. ห้องเรียนขนาดเล็ก

ที่โรงเรียนนี้ห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 20-25 คน เวลาทำโครงงานก็จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ด้วยขนาดห้องเรียนนี้ทำให้ครูสามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ครูรู้จักนักเรียนแต่ละคนอย่างดี และสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันในเวลาที่นักเรียนต้องการ

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คุณอยากให้เด็กไทยรุ่นใหม่ได้เรียนในบรรยากาศการเรียนรู้แบบไหน
บทบาทของครูควรเป็นอย่างไร
ลองเขียนมาแลกเปลี่ยนกันดูครับ

 

Share

Relate article

No relate article