สื่อประกอบการสอน

UPSKILL

ม.1-ม.3

แผนการสอน

ละเอียด ในรูปแบบ file word ปรับใช้ได้เลยทันที
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง

เฉลย

ใช้ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงตามแบบฝึกหัดในหนังสือเรียน
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง

e-Book ปักหมุด AUDIO

แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย เชื่อมโยงเนื้อหากับหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด ใช้สอนได้ทุกที่ ทุกเวลา
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง