สื่อประกอบการสอน

ACTION

ม.1-ม.3

แผนการสอน

ละเอียด ในรูปแบบ file word ปรับใช้ได้เลยทันที
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง

PowerPoint

กระตุ้นความสนใจผ่านภาพ Infographic เน้นเนื้อหาสำคัญเชื่อมโยงกับบทเรียน เห็นภาพชัด เข้าใจง่าย
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง

ใบงาน

กระตุ้นการเรียนรู้แบบ Active Learning ฝึกฝน และทบทวนประกอบการสอน ปรับใช้ได้ทันที
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง

ข้อสอบ และเฉลย

ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัด มาพร้อมตารางวิเคราะห์ข้อสอบ และเฉลยละเอียด
คลิกที่ปก เพื่อชมตัวอย่าง