กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

กิโลกรัม ชั่งน้ำหนักสารพัน

ISBN : 9786162120626

ชื่อชุด : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

ชื่อผู้แต่ง : คิล ชาง ฮโย / มิน แจ ฮวี

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"สิ่งของต่างๆ ล้วนมีน้ำหนักแตกต่างกันออกไป หากเราทราบว่าหน่วยพื้นฐานของน้ำหนักที่เป็นกรัมและกิโลกรัมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ก็สามารถตอบได้ว่าของสิ่งใดหนักเบากว่ากัน"เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง