ลูกบาศก์ วัดปริมาตรน้ำแข็ง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ลูกบาศก์ วัดปริมาตรน้ำแข็ง

ISBN : 9786162120664

ชื่อชุด : หนังสือจุดประกายคิด ชุด รู้คณิต คิดเป็น ชุด การชั่ง ตวง วัด และอื่นๆ

ชื่อผู้แต่ง : คัง โซ ฮึย / คิม ฮยอน จู

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

"วิธีการใช้ลูกบาศก์ช่วยหาปริมาตรของก้อนน้ำแข็ง และเรียนรู้วิธีคำนวณหาปริมาตรจากลูกบาศก์" เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคณิตศาสตร์จนลุล่วง เป็นเหตุเป็นผลตามเหตุการณ์ในเรื่อง ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหามาฝึกให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตจริง มีหัวข้อชวนคุย ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนทำ สรุปท้ายเล่มเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในนิทานเรื่องนั้น รวมทั้งแนะนำผู้ปกครองเกี่ยวกับการสอดแทรกคณิตศาสตร์ขณะอ่านเรื่องให้เด็กฟัง และการนำเนื้อหาในเล่มมาประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ประจำวันที่เด็กคุ้นเคย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง