ชุด HOTS Social แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

ชุด HOTS Social แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

ISBN : 8859281708486

ชื่อชุด : HOTS Social

ชื่อผู้แต่ง : ปรางฤทัย ใจสุทธิ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

แบบฝึกทักษะการคิดสังคมศึกษาฯ เสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูงผ่านกระบวนการคิดที่หลากหลายจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากขึ้น เพื่อวางแผนการดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง