ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding & Robotics Kit) Quirkbot
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด สื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน (Coding & Robotics Kit) Quirkbot

ชื่อชุด : Quirkbot

ชื่อผู้แต่ง : Strawbees

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อนวัตกรรมสร้างสรรค์สำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้ด้าน Coding ที่จับต้องและเห็นผลได้ในทันที เป็นพื้นฐานด้านการเรียนรู้ด้าน Coding&Robotics ที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้โปรแกรมที่ซับซ้อนในระดับที่สูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง