คำไทย ใช้ให้ถูก
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

คำไทย ใช้ให้ถูก

ISBN : 9789744394835

ชื่อชุด : ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

การใช้คำ เป็นปัญหาหลักของการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน การอ่านคำถูก เขียนคำถูก และรู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้น จะทำให้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักตามยุคสมัย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง