เรียงถ้อย ร้อยกรอง
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

เรียงถ้อย ร้อยกรอง

ISBN : 9789744394804

ชื่อชุด : ชุด ภาษาไทย ภาษาชาติ

ชื่อผู้แต่ง : เยาวลักษณ์ ชาติสุขศิริเดช, บุญลักษณ์ เอี่ยมสำอางค์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ร้อยกรอง เป็นอัตลักษณ์ของภาษาไทยที่ใช้ภาษาอย่างมีระเบียบแบบแผน การเข้าใจฉันทลักษณ์และรู้จักเลือกถ้อยคำมาเรียงร้อย ย่อมสร้างสรรค์งานประพันธ์อันทรงคุณค่า และสืบทอดสมบัติวัฒนธรรมทางภาษาอันงดงามต่อไปได้อย่างยั่งยืน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง