ชุด Happy Rhymes ระดับ 3

หลักสูตรปฐมวัย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

English Program
(EP)

อาชีวศึกษา

ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

ชุด Happy Rhymes ระดับ 3

ชื่อชุด : ชุด Happy Rhymes

ชื่อผู้แต่ง : Janny Dooley And Virginia Evans (Express Publishing)

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เด็กๆ จะได้สนุกสนานเพลิดเพลินผ่านบทเพลงภาษาอังกฤษที่ไพเราะและคุ้นเคย เป็นเรื่องราวนิทานพร้อมกิจกรรมสนุกท้ายเรื่อง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง