Growing Up 1 : 1-3 Give Me My Doll Back!
Growing Up 1 : 1-3 Give Me My Doll Back!

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด Growing Up

ชื่อผู้แต่ง : Tun Tun Publishing

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาทักษะให้แก่เด็กในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวที่สนุกสนาน เด็กๆจะได้เรียนคำศัพท์และประโยคสนทนาผ่านเรื่องราวในชีวิตประจำวันของเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB