ชุด สื่อเรียนรู้จำนวนและตัวเลข คณิตศาสตร์
ชุด สื่อเรียนรู้จำนวนและตัวเลข คณิตศาสตร์

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : ชุด สื่อเรียนรู้จำนวนและตัวเลข คณิตศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง : บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด

ฉบับ : จัดพิมพ์เอง

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาประกอบด้วย วิธีการจับดินสอที่ถูกต้อง ภาพแสดงจำนวน การคัดตัวเลขไทย ตัวเลขฮินดูอารบิก คำไทย คำภาษาอังกฤษแสดงจำนวน 51-100 และกิจกรรมทบทวนเกี่ยวกับตัวเลขภายในเล่ม พร้อมทั้งมี QR Code เพื่อเข้าไปฟังเสียงเพื่อฝึกอ่านตัวเลขภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB