โครงสร้างพลาสติก สีขาว
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

โครงสร้างพลาสติก สีขาว

ชื่อชุด : โครงสร้างพลาสติก สีขาว

ชื่อผู้แต่ง :

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างพลาสติก สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ฝึกทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือฏิบัติตามแนวคิด Active Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและคงทน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง