เปรียบเทียบสุดหรรษา มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.1
เปรียบเทียบสุดหรรษา มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.1

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบตัวเลขในรูปแบบเกมปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาว มีแบบฝึกหัด และข้อสอบ ช่วยพัฒนาให้เด็กคิดได้อย่างรวดเร็วที่เกิดจากการฝึกทำซ้ำ เพิ่มความเข้าใจในค่าของตัวเลขและสัญลักษณ์ทางการคำนวณ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB