หมอนหรรษาท้าทายความรู้ ภาษาไทย ป.6
หมอนหรรษาท้าทายความรู้ ภาษาไทย ป.6

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : หมอนหรรษาท้าทายความรู้

ชื่อผู้แต่ง : อักษร อินสไปร์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อเกมดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาไทย ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในหลายมิติ มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง '51

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB