หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือ คู่มือครูสู่การสอนอ่านเขียนเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคง่ายๆ แบบเรียนปนเล่นเน้นสาระ โดยมีเป้าหมายให้เด็กอ่านออกเขียนได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง