หนังสือ พจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์

หนังสือ พจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว

ชื่อชุด :

ชื่อผู้แต่ง : อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สมุดสำหรับติดรูปภาพส่งเสริมทักษะการสื่อสารและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง ช่วยให้เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางการสื่อสารได้พัฒนาทักษะการมองเห็นและการสื่อสารกับบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สินค้าที่เกี่ยวข้อง