CD-ROM นิทานสองภาษา:มดกับตั๊กแตน
CD-ROM นิทานสองภาษา:มดกับตั๊กแตน

แชร์
แชร์

ชื่อชุด : นิทานสองภาษา

ชื่อผู้แต่ง : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฝึกฝนการใช้ภาษา พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในรูปแบบ CD-ROM 2 ภาษา

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB