ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)
ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุด SMART LIP (BIG BOX)

พรีวิว
แชร์
พรีวิว
แชร์

ชื่อชุด : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

ชื่อผู้แต่ง : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ช่วยให้เด็กสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง พัฒนาจากงานวิจัยนวัตกรรมสำหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) โดยใช้เทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายทาง (Multi-Sensory) การใช้สีนำสายตา ผิวสัมผัส สัญลักษณ์ต่างๆ ในชุดประกอบด้วย บัตรภาพ บัตรรูปปาก บัตรสัมผัส บัตรแม่เหล็กพร้อมกระดาน และคู่มือสำหรับผู้สอน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB