สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สืบสานสร้างสรรค์วรรณศิลป์

ISBN : 9786160000760

ชื่อชุด : วรรณคดีและวรรณกรรม

ชื่อผู้แต่ง : รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

รวบรวมบทความทางวิชาการด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งเขียนขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2549-2552 จากหลากหลายแหล่ง จำนวน 7 บทความ ทั้งเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน นิทานคำกลอนเรื่องพระอภัยมณี วรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีต่างประเทศ ปัญญาจากเต่า ศิวา-ราตรี สงครามกู้ชาติเพื่อรวมชาติ เป็นต้น ซึ่งครูวรรณคดีอาจจะนำไปปรับใช้และต่อยอด เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียนวรรณคดีมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง