สืบสนองสำนวนไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

สืบสนองสำนวนไทย

ISBN : 9786160000418

ชื่อชุด : อ่านนอกเวลา

ชื่อผู้แต่ง : ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

หนังสือที่รวบรวมภาษาไทย สำนวนไทย ที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมบทวิเคราะห์และคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษา ที่มีพัฒนาการสอดร้อยสืบเนื่องไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง