แป้งพวงภูมิปัญญาไทย
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

แป้งพวงภูมิปัญญาไทย

ISBN : 9786160006915

ชื่อชุด : ศิลปะ,ดนตรี,นาฎศิลป์

ชื่อผู้แต่ง : สายใจ เจริญรื่น

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

วิธีการทำแป้งพวงทั้งสิ้น 17 แบบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง