การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

การอ่านและการวิจารณ์เรื่องสั้น

ISBN : 9789749152102

ชื่อชุด : อ่านนอกเวลา

ชื่อผู้แต่ง : พัฒจิรา จันทร์ดำ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นำเสนอเนื้อหาหลักการวิจารณ์เบื้องต้น มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจ และรู้จักวิเคราะห์งานประพันธ์ พร้อมทั้งได้เสริมเนื้อหาประวัติความเป็นมาของเรื่องสั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้อันเป็นรากฐานของการวิจารณ์เรื่องสั้นที่ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง