จับประเด็นเก่งสุดๆ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

จับประเด็นเก่งสุดๆ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์

ISBN : 9786162850349

ชื่อชุด : จับประเด็น

ชื่อผู้แต่ง : C Comic ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

ฟิสิกส์ พลังงาน เคมี สิ่งมีชีวิต โลกและจักรวาล...สิ่งเหล่านี้คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในธรรมชาติอย่างน่าอัศจรรย์ วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์เล่มนี้ จะมาเป็นผู้่ช่วยให้เด็กๆ โดยนำเนื้อหาในตำราเรียนวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดออกมาด้วยคำอธิบาย และแนวความคิดต่างๆ ที่สามารถเข้าใจง่าย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง