บันทึกเรื่องราวของเหล่าสิ่งประดิษฐ์
ดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน
แชร์
picture

บันทึกเรื่องราวของเหล่าสิ่งประดิษฐ์

ISBN : 9786117033094

ชื่อชุด : อ่านนอกเวลา

ชื่อผู้แต่ง : Anna Claybourne / ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

สิ่งประดิษฐ์และเครื่องใช้ไม้สอยรอบตัวเราในปัจจุบัน ต่างมีวิวัฒนาการและเดินทางผ่านเวลามาอย่างยาวนาน ผู้คนมากมายในอดีตต่างคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การถนอมอาหาร การรักษาโรคร้าย รวมถึงความบันเทิงและเทคโนโลยีรอบกาย

สินค้าที่เกี่ยวข้อง