การทดลองเคมี




การทดลองเคมี

แชร์
picture
แชร์

ISBN : 9789747196672

ชื่อชุด : การทดลองสนุก ๆ

ชื่อผู้แต่ง : Louis V.Loeschning / ดร.จารนัย พณิชยกุล

ฉบับ : อื่นๆ

รายละเอียดสินค้า

นักเคมีเชื่อว่าทุกสิ่งประกอบด้วยสสารและสสารมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ๆขึ้นมา หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เรามีโอกาสได้ลงมือทำในสิ่งที่เป็นเคมีอย่างแท้จริง และใช้อุปกรณ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประจำบ้านมาทำการทดลอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

อัปโหลดไฟล์ “บัตรประจำตัวข้าราชการครู” หรือ    “ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” เพื่อยืนยันตัวตน

“รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล JPG, PNG, PDF ขนาดไม่เกิน 20MB